ZVOČNA IZOLACIJA IN AKUSTIKA PROSTORA

Zvočna izolacija in akustika prostora sta pomembni lastnosti, ki vplivata na kakovost stavb in sta zelo pomembni za dobro počutje in zdravje njihovih uporabnikov. Pomanjkljiva zvočna izolacija stavbe lahko dolgoročno povzroči stres in celo bolezni, zato je pomembno, da se vprašanje zvoka obravnava že v fazi načrtovanja gradbenega projekta.

Katere vrste konstrukcij zagotavljajo najučinkovitejšo zaščito pred zunanjim hrupom?

Hrup so nezaželeni, moteči in nadležni ali škodljivi zvoki. Hrup je subjektiven pojem in ga je mogoče le do določene mere objektivno izmeriti z merljivimi vrednostmi (npr. glasnost, krivulja signala, višina zvoka). Pomemben dejavnik, s katerim lahko opišemo akustično kakovost prostora, je zvočna izolacija. Merilna enota za zvočno izolacijo je decibel (dB). Za zvočno izolacijo velja naslednje: višja ko je vrednost, boljša je zvočna izolacija. Deset decibelov več pomeni za polovico manj zaznanega hrupa.

Da bi ugotovili, kateri gradbeni material je najučinkovitejši pri zadrževanju zunanjega hrupa in zagotavljanju mirnih notranjih prostorov, so bile v raziskovalnem parki Viva opravljene meritve zvočne izolacije.

Rezultati:

Ometane stene iz betona in opeke z ustrezno zunanjo izolacijo ter masivni les imajo najvišjo izolativnost.
Betonska hiša z zunanjo izolacijo Baumit Resolution je dosegla najvišjo vrednost 49 dB. Hiše iz lesene montažne gradnje so imele najnižjo vrednost 40 dB. Neizolirana opečna hiša je dosegla 42 dB.
Boljša ko je zvočna izolacija, višja je raven udobja.

Meritve je nadzoroval in ocenjeval Avstrijski inštitut za gradbeno biologijo in ekologijo. 
Obdobje projekta: 2015−2017.

Kakšen vpliv imajo stenski materiali na akustiko v prostoru?

Akustika prostorov opisuje akustično kakovost notranjih prostorov. Prostori s slabo akustiko imajo dolg odmevni čas, kar med drugim povzroča moteče zvoke iz ozadja in otežuje razumevanje govora.

Najbolj znan merski parameter v akustiki prostora je čas odmeva. Praviloma velja, da krajši ko je čas odmeva, boljša je akustika prostora.

Da bi ugotovili, v kolikšni meri je akustika prostora odvisna od vrste konstrukcije, smo na 10 različnih merilnih mestih v vsaki hiši v raziskovalnem centru Viva park izmerili čas odmeva pri različnih frekvencah v območju 50−10.000 Hz.

Rezultati:

− Pri srednjih in visokih frekvencah (npr. glasba) ni bilo razlik med hišami.
− Pri nizkih frekvencah (npr. glasovi) sta imeli montažna hiša in hiša iz masivnega lesa najkrajši čas odmeva. Najdaljši odmevni ali reverberacijski čas je bil izmerjen v opečnih in betonskih hišah. 
− V bivalnem prostoru so nizkofrekvenčna območja ocenjena kot nekritična, saj je praviloma mogoče čas odmeva nevtralizirati s pohištvom.

Meritve je nadzoroval in ocenjeval Avstrijski inštitut za gradbeno biologijo in ekologijo.
Obdobje projekta: 2015−2017.


Primerjava
0 Izdelek v košarici