Mednarodni dan čistega zraka

V Baumitu se pridružujemo iniciativi Združenih narodov, ki v okviru obeleževanja mednarodnega dneva čistega zraka opozarja na pomen čistega zraka za življenje in zdravje ljudi.

Generalna skupščina Združenih narodov je na 74. zasedanju 9. decembra 2019 sprejela Resolucijo o mednarodnem dnevu čistega zraka za modro nebo. Prvič so ga obeležili 7. septembra 2020. Resolucija poudarja pomen in nujnost ozaveščanja javnosti na vseh ravneh ter spodbujanje in lajšanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) danes 99 odstotkov sveta diha onesnažen zrak. Onesnaženost zraka je največje okoljsko tveganje za zdravje ljudi in letno povzroči sedem milijonov prezgodnjih smrti. Če v bližnji prihodnosti ne bo konkretnih in učinkovitih ukrepov za zmanjšanje onesnaževanja zraka, so napovedi slabe – strokovnjaki ocenjujejo, da bi se do leta 2050 število prezgodnjih smrti, ki so posledica onesnaženega zraka, lahko povečalo za 50 %. 

Tretji mednarodni dan čistega zraka za modro nebo, ki poudarja pomen čistega zraka in nujnost ukrepanja za izboljšanje kakovosti zraka in zaščito zdravja ljudi, obeležujemo 7. septembra 2022.

Tematika letošnjega dneva je Zrak, ki si ga delimo (The air we share). Osredotoča se na čezmejno naravo onesnaževanja zraka, hkrati pa poudarja potrebo po skupni odgovornosti z globalnim, regionalnim in lokalnim sodelovanjem.

Okoljski program Združenih narodov (UNEP) je na osnovi poročil o kakovosti zraka držav članic 10 ključnih aktivnosti za zmanjševanje onesnaženosti zraka združil v šest kategorij: onesnaženost zraka v zaprtih prostorih, onesnaževanje, ki ga povzročajo vozila, javni transport, industrijske emisije, sežiganje odpadkov na prostem in stanje nacionalnih standardov ter zakonodaje, ki se nanašajo na onesnaženost zraka. 

Čist zrak je pomemben za zdravje in vsakdanje življenje ljudi, onesnaženost zraka pa je največje okoljsko tveganje za zdravje ljudi ter eden od glavnih vzrokov smrti in bolezni, ki se jim je mogoče izogniti, na svetovni ravni. Onesnaženost zraka nesorazmerno bolj prizadene ženske, otroke in starejše osebe, negativno pa vpliva tudi na ekosisteme. Izpostavljenost onesnaženemu zraku v zaprtih prostorih in na prostem je tesno povezana s pojavljanjem kardiovaskularnih bolezni, kot so infarkt in srčne bolezni, pa tudi z rakom in boleznimi dihal. 

Združeni narodi tako pozivajo vse – vlade, podjetja, civilno družbo in posameznike, da se aktivirajo in prispevajo k zmanjševanju onesnaženosti zraka. Ob letošnjem, tretjem obeleževanju mednarodnega dneva za čist zrak in modro nebo je najpomembnejše sporočilo: ukrepajmo skupaj za zrak, ki si ga delimo! 

Pomemben akter pri ozaveščanju širše javnosti o pomenu čistega zraka so tudi podjetja, ki z načinom proizvodnje in izdelki, ki prispevajo k zmanjšanju onesnaženosti zraka, soustvarjajo bolj čisto okolje, v katerem živimo in delamo.

Energetsko učinkovite stavbe za modro nebo
V Baumitu že vrsto let razvijamo gradbene materiale, ki prispevajo k optimalni bivalni klimi v zaprtih prostorih – v njih namreč preživimo kar 90 % časa. Zrak, ki ga dihamo, je ključnega pomena za dobro počutje in vitalnost. Prav tako pa fasadni sistemi Baumit bistveno pripomorejo k boljši kakovosti zunanjega zraka. Boljša izolacija pomeni manjšo porabo energije in izpustov CO2 ter manj onesnažen zrak. Izboljšanje energetske učinkovitosti pri obstoječih stavbah je tudi zato hitro učinkujoč in močan vzvod za zaščito podnebja. 

0 Izdelek v košarici