Sušenje in ogrevanje estrihov

Estrihi so temelj, ko govorimo o tleh v hiši. Kakovosten estrih je kompakten, suh in brez razpok. Tak je tudi najboljša osnova za polaganje vseh nadaljnjih oblog.

Za doseganje pravilnega in čim hitrejšega sušenja estriha moramo po preteku zaščitnega časa poskrbeti za intenzivno prezračevanje objekta. Optimalno je kratkotrajno in močno zračenje.
Učinek sušenja lahko povečamo z istočasnim ogrevanjem prostorov. Neugodni pogoji (npr. zunanje klimatske razmere, kot so visoka zračna vlažnost, daljša deževna obdobja, zmrzovanje itd.) pa tudi večje debeline estriha lahko čas sušenja občutno podaljšajo.

Intenzivno prezračevanje 
Za intenzivno prezračevanje moramo okna in vrata preko dneva vsaj 5-krat in najmanj za 10 minut na stežaj odpreti. Potem okna in vrata ponovno zapremo. Pri ugodnih klimatskih razmerah (nizka vlažnost zunanjega zraka) lahko zračimo tudi dlje časa.
Pozor! Intenzivno zračenje ima učinek samo v primeru, da je vlažnost zunanjega zraka nižja od vlažnosti notranjega zraka. Zaprta okna ali okna odprta na nagib onemogočajo, oziroma zavirajo izmenjavo zraka pri čemer se občutno zmanjša možnost sušenja. Stalno nagibno odpiranje oken ni dovolj za doseganje hitrega in učinkovitega sušenja. Zaradi stalnega povečanega prepiha lahko pride do ukrivljenja estriha. Obvezno je potrebno preprečiti, da bi padavinska voda skozi odprta okna povzročila navlaženje estriha.

Ogrevanje estriha
Ogrevanje pripomore k  hitrejšemu izsuševanju in zmanjševanju napetosti v ploskvi estriha. Zato je tudi naravno sušen estrih pred polaganjem talnih oblog potrebno ogrevati. Čas sušenja je odvisen od debeline estriha, dovodne temperature, klimatskih razmer in zračenja. Med sušenjem in ogrevanjem je potrebno skrbeti za zadostno prezračevanje (gl. zgornje poglavje).

Estrich E225 lahko začnemo ogrevati po min. 14 dneh in najkasneje po 16 dneh*, medtem ko lahko začnemo z ogrevanjem samorazlivnega estriha Alpha 2000 že po min. 3 dneh in najkasneje po 5 dneh.*  Začetna dovodna temperatura mora biti pri obeh približno enaka površinski temperaturi estriha, vendar ne pod + 15° C. Pri takšni temperaturi ogrevamo en dan in nato v dnevnih korakih zvišujemo temperaturo za 5° C do najvišje dovodne temperature (max. 55° C!). Najvišjo temperaturo ohranjamo toliko časa, da traja čas ogrevanja (vključno segrevanje, zadrževanje in ohlajanje) vsaj 11 dni. Potem konstrukcijo ohlajamo v max. korakih po 10° C.

Po končanem opisanem postopku ogrevanja je potrebno ugotoviti odstotek vlažnosti estriha. Obvezno je potrebno opraviti meritev s CM-aparatom. In kakšne so predpisane vrednosti? Poiščite jih na strani 17 v smernicah za izvedbo estrihov.

*Ogrevanja v navedenem času optimalno podpira proces sušenja. Ogrevanje lahko opravimo tudi kasneje, vendar pred polaganjem talnih oblog.

0 Izdelek v košarici