Pogoji za izvedbo fasadnega sistema

Vse, kar je povezano s fasadnim sistemom, moramo upoštevati že pri načrtovanju stavbe. Sem štejemo predvsem natančno in zadostno načrtovanje detajlov.

fasadne plošče

Izvedba toplotnoizolacijskega fasadnega sistema se lahko začne, ko:

 • so v podlagi položeni vsi instalacijski vodi in vsi preboji skrbno zapolnjeni. Polaganje instalacij v sam toplotnoizolacijski sistem ni dopustno, razen v primeru nujno potrebnih prebojev (npr. napeljava do zunanjih svetilk).
 • so vsi delovni stiki (fuge) in reže v podlagi skrbno zapolnjeni.
 • so vse ostale površine (steklo, les, aluminij, police, tlakovanja ipd.) ustrezno zaščitene.
 • na podlagi ni vidnih sledov zamakanja.
 • so odpravljeni vzroki za kapilarni dvig vlage, izločanje soli ipd. in so zidovi ustrezno izsušeni.
 • so notranji ometi in estrihi izvedeni in v veliki meri že suhi. Zagotoviti je potrebno ustrezno prezračevanje.
 • so vse horizontalne površine (npr. atike, vrhovi zidov, štukature) zaščitene tako, da je onemogočeno kakršnokoli zamakanje za fasadni sistem med in po izvedbi.
 • je definiran končni nivo in položaj okoliškega terena oziroma zunanje ureditve.
 • so podana navodila za izvedbo za vse priključke in zaključke ter detajle.
 • so preboji načrtovani tako, da je možno priključke in zaključke izvesti trajno neprepustno za padavine.
 • je bil opravljen pregled podlage (testiranje ustreznosti) in po potrebi izvedeni potrebni ukrepi.
nanašanje zaključnega ometa

Temperatura v času izvedbe in vremenski pogoji 

Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med nanašanjem, sušenjem in vezanjem nad + 5 °C (izjema so zaključni sloji v kombinaciji z dodatkom Baumit SpeedTop ter fasadno lepilo Baumit StarContact Speed).

Pri proizvodih Baumit SilikatTop mora ta temperatura znašati najmanj + 8 °C. Neugodne vremenske razmere (npr. temperature nad + 30 °C, veter, vpliv direktnega sonca) spremenijo lastnosti materialov. Med celotno izvedbo (lepljenje plošč, vrhnji sloji, zaključni sloj) so potrebni posebni ukrepi, npr. uporaba zaščitnih fasadnih mrež. Potrebno je zagotoviti, da se pri pripravi materialov uporablja le hladna pitna voda (ali voda skladna s SIST EN 1008). V poletnem času npr. ne uporabljamo vode, ki se je segrela v cevi. V jesenskem in pomladanskem času lahko uporabimo rahlo ogreto vodo (max  + 30 °C). Ob neugodnih vremenskih pogojih (npr. dežju ali megli) je potrebno paziti, da ne pride do negativnih vplivov na sušenje in strjevanje.

Skladiščenje

Preveriti je treba skladnost dobavljenih proizvodov s fasadnim sistemom Baumit. Posamezne komponente  fasadnih sistemov je potrebno skladiščiti na suhi podlagi.

Pri skladiščenju proizvode ščitimo pred:

 • vlago,

 • vodo,

 • zmrzaljo,

 • snegom,

 • direktnim osončenjem,

 • mehanskimi poškodbami,

 • onesnaženjem. 

Toplotnoizolacijske plošče morajo biti med skladiščenjem zložene na suhi podlagi (npr. palete), prekrite z zaščito pred dežjem in zaščitene pred direktnim soncem!

Več o pravilni izvedbi fasadnih sistemov lahko preberete v smernicah za fasadne sisteme Baumit.

0 Izdelek v košarici