Sanacija vlažnih zidov

Vlažne stene v številnih stavbah žal niso redkost. Prej ko začnemo reševati težave z vlago, manj jih bomo imeli kasneje. Tako finančnih kot tudi zdravstvenih. Zato je pomembno, da čim prej prepoznamo težavo in odkrijemo njen vzrok.

Ob najmanjšem sumu na prisotnost vlage je priporočljivo njeno vsebnost izmeriti z merilnikom vlage. Če poškodbe zaradi vlage ne saniramo pravočasno, se lahko poškoduje konstrukcija hiše. Sanacijski ometi imajo na vlažnih in poškodovanih podlagah od 4 do 6 krat daljšo življenjsko dobo kot običajni ometi.

Kakšni so prvi koraki?

1. Ugotavljanje vzrokov poškodb
Najprej je treba natančno ugotoviti in razčleniti vzroke poškodb. Če je vzrok za poškodbo vlaga, je treba najti mesta, kjer ta prodira v konstrukcijo. S horizontalnim in vertikalnim tesnjenjem preprečimo nadaljnje poškodbe.
Če je vzrok za vlažne stene znan - npr. poplavna voda, nadaljujemo z naslednjim korakom.

2. Sanacija nastalih poškodb
Sanacija nastalih poškodb pomeni popravilo, nadomestitev poškodovanih delov in preprečevanje novih poškodb saniranih mest. V primeru poškodb zaradi vlage je uporaba ustreznih sanacijskih ometov zelo pomembna.

Poškodovani omet odstranimo do nosilne podlage do višine 1 meter nad linijo vidnih poškodb in ga nadomestimo s sistemom sanacijskih ometov Sanova.

Rešitve in odgovore na pogosta vprašanja, ki se pojavijo pri načrtovanju sanacije poplavljenih stavb, si lahko preberete tukaj.

3. Preprečevanje novih poškodb
Cilj je obstojna, trajna sanacija. To dosežemo le, če je novi omet sposoben prevzeti nadaljnje obremenitve vlage. S tem se ohranjajo gradbeno-fizikalne lastnosti, omet pa je zaščiten pred vplivi okolja. 

Kako postopamo, če je problem kapilarna vlaga?

Zidove, poškodovane zaradi kapilarne vlage, je treba sanirati. Kot pri vseh težavah, je tudi tukaj treba odkriti, od kod prihaja vlaga. Možni vzroki so pomanjkljiva drenaža, manjkajoča horizontalna ali vertikalna izolacija pod terenom ali v območju podzidka itd. Predhodna analiza objekta je zelo pomembna.


Glede na zahteve se pri sanaciji izvedejo naslednji spremljevalni ukrepi:

  • vgradnja drenaže,
  • izvedba vertikalne izolacije,
  • odvodnjavanje površinske vode,
  • sanacija od soli poškodovanega zidu,
  • nanos ustreznega ometa in barvnega premaza,
  • prezračevanje saniranih prostorov.
 

Postopki sušenja zidu:

  • Mehanski: zamenjava zidu, rezanje, vstavljanje rebraste pločevine.
  • Kemijski: injektiranje.
  • Elektrofizikalni – npr. elektroosmoza: z vzpostavitvijo zunanje električne napetosti se voda v kapilarnem sistemu zidu premika. Zato se v zid namestijo elektrode, ki so priključene na električni izvor. Aktivna elektroosmoza se ne uporablja le za vertikalno izoliranje kletnih zidov, uporablja se tudi za horizontalno tesnjenje. Pozor: ta postopek ni primeren za območje vode pod tlakom.
  • Uporaba sanacijskih ometov.
 

Kako pridejo agresivne soli v zid?

Tvorba soli v zidu je posledica kapilarne vlage. S kapilarno vlago soli prodrejo v strukturo gradbenih materialov in na njihovo površino. Ko voda izhlapi, koncentrirana sol uničuje zid in omete. Najpogostejši vzrok za poškodbe je pritisk, ki nastopi zaradi kristalizacije in hidratizacije soli. Vzroki za vstop soli v zid so zelo različni. V ometu ali zidu je vidne soli treba mehansko odstraniti (npr. s krtačo). 

Fizikalno odstranjevanje soli
Princip saniranja škodljivih soli je skrit v ustvarjanju zadostne poroznosti za odlaganje soli v ometu. Z ometi Baumit Sanova dosežemo ta sanacijski princip.

Obnova ometov  s sanacijskimi ometi in njihovo delovanje
Učinkovitost sanacijskih ometov temelji na kombinaciji zmanjševanja kapilarne prevodnosti in povečanja paroprepustnosti. S tem dosežemo, da voda iz zidu prodre le v omet neposredno ob zidu in tam izhlapi. Tako tudi kristalizacija soli nastopi le v tem želenem območju. S tem se tvori suha površina brez soli. Življenjska doba sanacijskega sistema ometov je odvisna od količine prodirajoče vlage ter soli iz podlage in je bistveno daljša kot pri običajnih apneno-cementnih in apnenih ometih.

Težava: Vlaga v pozidavi z običajnim ometom

1. Voda prodira v zid.
2. Manjkajoča ali poškodovana izolacija.
3. Vlaga z raztopljenimi solmi se dviga po zidu.
4. Omet in barvni premaz sta poškodovana ali odstopata.
5. Zid je uničen.

Rešitev: Vlaga v pozidavi s sanacijskim ometom Baumit

1. Zaščitni sloj s sanacijskim ometom Baumit Sanova.
2. Zaradi porozne strukture ometa je prehod vlage enostaven in hiter.
3. Sol kristalizira v porah sanacijskega ometa ne da bi povzročila poškodbe.
4. Omet in zaključni barvni premaz ostajata nepoškodovana.
5. / 6.  Horizontalna in vertikalna izolacija dopolnjujeta sanacijske ukrepe.

Ne pozabite!
Pri sanaciji vlažnih in od soli poškodovanih zidov uporabljamo le specialne proizvode, ki izkazujejo posebne lastnosti (poroznost, paroprepustnost, itd.) in so medsebojno prilagojeni.

Funkcionalnost sanacijskih ometov je zelo odvisna od količine vlage in vodotopnih soli v podlagi. Zaradi tega je smiselna izvedba dodatnih ukrepov za preprečevanje vdora vode v zid.

0 Izdelek v košarici