Razlika med estrihom pripravljenim na gradbišču in že pripravljeno mešanico estriha

Tla so pomemben del vsake hiše, zato je potrebno že v fazi izvedbe projekta imeti informacije o sestavi tal. Tudi najboljši zaključni materiali ne bodo v celoti izpolnili svoje naloge brez ustrezno trdne podlage, dobro položenega estriha.

Podlago je potrebno natančno prilagoditi potrebam in pričakovanjem ter jo izvesti profesionalno. Posledično bo zagotovljena maksimalna trajnost in uporabnost tal. Slabo zasnovana ali neustrezno izvedena tla lahko pripeljejo do dragih prenov v prihodnosti, največkrat v najmanj pričakovanem trenutku. 

Pripravljeni estrihi
Zahteve glede hitrosti dela in kakovosti materialov se povečujejo. Klasični estrihi, izdelani neposredno na gradbišču, ne jamčijo visoke in enotne kakovosti. Poleg tega potrebujemo več prostora za skladiščenje surovin in tudi večje število ljudi za pripravo estriha. 

Pripravljene mešanice za estrihe so izdelane v tovarni, kjer se natančno nadzorujejo sestavine in razmerja med njimi. Ta tehnologija zagotavlja konstantno kakovost tehničnih in obdelovalnih lastnosti. Trdnost pa tudi proces strjevanja bistveno presega estrihe pripravljene na gradbišču. 

Priprava estriha se izvede neposredno pred nanosom in temelji na mešanju suhe mešanice z vodo. Pri samorazlivnih estrihih so dodatne prednosti hitrejša izvedba ter gladkost in enakomernost površine. Odvisno od uporabljenega veziva, v skladu z razvrstitvijo po EN 13813, so danes najpogostejši estrihi na osnovi cementa (CT) ali kalcijevega sulfata (CA).

Prednosti pripravljene suhe mešanice estriha:

■ zagotovljene tehnične lastnosti s stalno kontrolo kakovosti v proizvodnji,
■ skladiščenje proizvoda v vrečah ali silosu*,
■ pravilno pripravljena mešanica (pri ročnem mešanju estriha na gradbišču je večje tveganje za napake pri merjenju in mešanju sestavin), 
■ predvidljivost proizvoda (ne glede na datum proizvodnje in vremenske lastnosti),
■ prihranek prostora na gradbišču,
■ prihranek časa, glede na pripravo klasičnega estriha,
■ manjše število ljudi za izvedbo estriha,
■ enostavna uporaba (pripravljene mešanice za estrihe so enostavne za uporabo, saj jih je treba le zmešati z vodo v skladu z navodili proizvajalca). 

* Proizvodnja Baumit ima razvito silosno tehniko, ki omogoča praktično in varno dostavo, skladiščenje in prevoz večje količine materiala na gradbišču

Estrih pripravljen na gradbišču:

■ nizki stroški materiala,
■ potreba po večjem številu delavcev - višji stroški delovne sile,
■ neprecizna, neenakomerna priprava mešanice, 
■ različne lastnosti različnih mešanic, 
■ potrebna večja površina za pripravo na gradbišču, 
■ poraba časa in dela, 
■ vlažen agregat in posledično daljše sušenje estriha.  

Odločite glede načina dela in priprav estriha je na koncu vedno odvisna od potreb uporabnika in ostalih pogojev. Pri odločanju se posvetujte s strokovnjaki, ki vam bodo pomagali izbrati najbolj primeren način in material za vaš projekt.

0 Izdelek v košarici