Soseska v zelenem predelu glavnega mesta

Tokrat prestavljamo zmagovalca Life Challenge 2016 - v kategoriji večstanovanjskih stavb. Zmago je več kot upravičeno prejel arhitekturni studio Multiplan arhitekti s svojim projektom dela stanovanjske soseske Brdo na Vrhovcih, Ljubljana. Gre za sosesko, katerega investitor je  Stanovanjski sklad RS in je bila dokončana  leta 2014. Zanimivost fasade je zaključni sloj,  Baumit CreativDash SIC, posip z učinkom diskretnih bleščic, ki daje površini stavbe poseben pečat.

Soseska se v mestnem kontekstu predstavlja kot razpoznavna, celovita ambientalna celota s pozicijo v »zelenem« predelu glavnega mesta, za katerega velja splošna kakovost bivalnega standarda znotraj tovrstnih urejenih sistemov- sosesk in naselij, temeljna vrednota.
Kot odgovor na raznolikost povpraševanja se posledično pojavljajo novi tipi koncipiranja bivanja, katerih skupna lastnost je odprtost sistema, zmožnega spreminjanja in prilagajanja. Skladno s tem se skuša na specifičen način zagotoviti tiste parametre, ki primarno nudijo stanovalcu prijazno in kvalitetno bivanje znotraj tovrstnih bivalnih sistemih večjega merila na način ovrednotenja »optimalnih« razmejitev, ki zagotavljajo kvaliteto med individualnim in kolektivnim, primernega merila in artikulacije stavbnih mas, pravilni orientaciji stanovanjskih enot ter zagotavljanja pogledov –vizur in hkrati zasebnosti, ob tem pa ponuditi celovit sistem bivalnih konceptov primernih za široko paleto uporabnikov.
Zazidava obsega tri tako po velikosti raznolike tipe objektov, kateri celostno z modifikacijami definirajo longitudinalno tipologijo funkcionalne enote petih med seboj paralelnih objektov.
Bivalna tipologija je usmerjena v model, ki skuša v največji možni meri zagotoviti socialno prijaznejša razmerja: manjša koncentracija enot vezanih na skupne vhode, parameter zasebnosti/bivalna intimnost (dvostransko orientirana stanovanja), velika strukturna raznolikost stanovanj, od najmanjših enot do razgibanih terasnih stanovanj v smislu “enodružinske hiše” na vrhu objekta (penthouse), vključujoč po enega izmed tipov zunanjih površin  – balkonov ali lož ali teras. 

Soseska Brdo

Odličnost projekta ni prepoznala le žirija Life Challenga. Projekt se je skupaj še z desetimi slovenskimi predstavniki potegoval za evropsko nagrado za sodobno arhitekturo Mies van der Rohe 2017, leta 2016 pa je prejel slovensko arhitekturno nagrado zlati svinčnik za odlično izvedbo z utemeljitvijo:

"…stanovanjski bloki primernega merila in raznolikih zasnov umeščeni v smotrno oblikovano okolje. /.../ Stanovanja odlikujeta (tradicionalna) dvostranska orientacija in odprtost prostora, v katerem se dnevna soba združuje s kuhinjo."

0 Izdelek v košarici