Arhitekturni zaklad: grad Štanjel

Grad Štanjel je eno največjih grajskih poslopij na Krasu in dominantni del starega naselja, ki je po mnogih letih končno dočakal prenovo. Prenova je potekala načrtovano in skrbno, saj je bilo potrebno slediti smernicam ZVKD in ohraniti kar najbolj avtentičen izgled stavbe. Cilj vsake takšne prenove je ohraniti staro gradbeno substanco in zagotoviti trajno sanacijo. Kakovostno prenovo gradu je prepoznala tudi mednarodna žirija arhitekturnega natečaja Life Challenge 2020, ki je projekt uvrstila med 6 finalistov v kategoriji Zgodovinske prenove.

Grad Stanjel

Zgodovina objekta

Prvotno precej manjše srednjeveško poslopje v lasti goriških grofov, so v začetku 16. stoletja podedovali Habsburžani in ga dali v fevd grofom Cobenzlom. Razen kratke beneške zasedbe in posedovanja družine Coronini iz Kromberka, so Cobenzli vladali Štanjelu vse do leta 1810, ko je družina izumrla. Po izumrtju rodbine Cobenzel je grajski kompleks zamenjal kar nekaj lastnikov, zadnjo vidnejšo prenovo pred usodno vojno pa je grad doživel za časa županovanja arhitekta Maksa Fabianija.

Grad je postal pravo družabno središče. V njem je bila občina, šola, vrtec, knjižnica, zdravniška ordinacija, kinodvorana, na grajskem dvorišču pa so se odvijali poletni plesi, koncerti in gledališke predstave. Fabianijeva zamisel preureditve grajske stavbe v javno stavbo, to je večnamensko središče manjšega kraja, je bila za tiste čase konceptualna novost.

Grad Štanjel

V drugi svetovni vojni je bil grad precej uničen. Obnovitvena dela so se začela šele v drugi polovici 20. stoletja.

Prenova

Pri prenovi fasade je bilo treba skladno s projektno dokumentacijo slediti usmeritvam varstva kulturne dediščine:

  • v čim večji meri je treba ohraniti historične materiale, dotrajane pa nadomestiti z enakimi novimi;
  • površinska patina naj se ohranja zaradi zgodovinskih in estetskih razlogov;
  •  fasada naj se rekonstruira po zgledu že obnovljenih delov gradu.

Osnovni omet Baumit MPA 35 in izravnalni omet Baumit MultiWhite, ki je še posebej primeren za prenove in sanacije, sta se izkazala za idealno rešitev pri obnovi štanjelskega gradu. Piko na i je dodala fasadna barva Baumit SilikatColor, ki je dokončno definirala današnji videz gradu in fasado dodatno zaščitila pred vremenskimi vplivi.

Grad Stanjel

Cilj vsake prenove objekta zgodovinske vrednosti je varovati spomenik, obenem pa podpirati razvojne možnosti, ki jih bo zagotovila obnova. Viteška dvorana naj bi tako postala prostorna večnamenska dvorana za kulturne dogodke, v sklopu gradu pa bo delovala tudi informacijsko središče Nature 2000. V zgornjem palaciju želi Občina Komen urediti muzej slovenskega jezika in knjige.

 Veselimo se novih vsebin in družabnih dogodkov na gradu!

Foto: Miran Kambič

0 Izdelek v košarici