star_border

Pogoji dobave

Dobavni roki in prevzem blaga

Oznaka M: minimalna količina naročila je 1 paleta ali 1 paket. Za naročilo manjših količin je potrebno doplačilo (str. 101).

Oznaka Z pomeni, da je blago na zalogi.
Blago z oznako „na zalogi“ bo dobavljeno v najmanj 3 - 5 delovnih dneh od pisno prejetega naročila.
Za proizvode, ki jih prodajalec dobavlja po naročilu kupca (barvni zaključni sloji), je dobavni rok najmanj 6 - 10 delovnih dni.
Za večino blaga, ki ni na zalogi je dobavni rok 6 - 10 delovnih dni.
Za nekatere proizvode, ki se dobavljalo iz drugih proizvodnih obratov, je dobavni rok daljši in je odvisen od naročene količine.

Blago, ki je dobavljeno v Baumit skladišče, je kupec dolžan prevzeti najkasneje v 10 dneh. Po tem času se zaračunajo stroški ležarine skladno s cenikom (str. 101).
Za blago, ki ga je na gradbišču potrebno razložiti z nakladalno ploščadjo („rampo“), se zaračunajo stroški razklada skladno s cenikom (str. 101).

Dobavni in najemni pogoji za silose, silomate in silosne mešalne naprave

0 Izdelek v košarici