star_border

Eko sklad

Eko sklad je objavil javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb.

Eno- ali dvostanovanjske ter večstanovanjske stavbe

Eko sklad je objavil javni poziv 99SUB-OB22 za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe večje energijske učinkovitosti starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb ter javni poziv  110SUB-OBPO23 stavb s tremi ali več posameznimi deli (večstanovanjske stavbe).

Nepovratna finančna spodbuda

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema s toplotno izolacijo, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,20 W/(m2K).

Nadgradnja fasadnega sistema

V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko naložba izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,20 W/(m2K):


Baumit open

Paroprepustni EPS (siv) - 0,032 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 16 cm

Paroprepustni EPS (bel) - 0,039 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 20 cm

Baumit open air - 0,031 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 16 cm

Baumit Star EPS

EPS / Ekspandirani EPS (siv) - 0,032 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 16 cm

EPS / Ekspandirani EPS (bel) - 0,035 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 18 cm

EPS / Ekspandirani EPS (bel) - 0,039 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 20 cm

SilverTherm - 0,031 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 15,5 cm

Baumit Star Mineral in MineralSchaum

Mineralna volna - 0,035 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 18 cm

Lamele - 0,040 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 20 cm

MineralSchaum - 0,043 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 22 cm

Baumit Pro

EPS / Ekspandirani EPS (siv) - 0,032 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 16 cm

Mineralna volna - 0,035 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 18 cm

EPS / Ekspandirani EPS (bel) - 0,039 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 20 cm

Lamele - 0,040 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 20 cm

SilverTherm - 0,031 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 15,5 cm

Baumit XS 022

Fenolna pena (XS 022) - 0,020 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 10 cm

Resolution - 0,022 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 12 cm

Podvojitev izolacije z Baumit Duplex

Pri dodatni toplotni izolaciji Baumit ponuja rešitev. S tehnologijo Baumit Duplex lahko obstoječe toplotnoizolacijske fasadne sisteme nadgradimo skladno s sodobnimi zahtevami. Obstoječi toplotnoizolacijski fasadni sistem tako ne postane nekoristen, temveč še naprej opravlja svojo nalogo. Hiša dobi le še dodatno izolacijo. Obstoječega fasadnega sistema ni potrebno odstraniti in ni dodatnih stroškov za odvoz odpadnega materiala, ukrepi pa so ekonomični in učinkoviti.

0 Izdelek v košarici