star_border

Eko sklad

Eko sklad je objavil javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih in večstanovanjskih stavb.

Eno- ali dvostanovanjske stavbe

Eko sklad je objavil javni poziv 74SUB-OB19 za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb.

Večstanovanjske stavbe

Eko sklad je objavil javni poziv 67SUB-OBPO19 za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe.

Nepovratna finančna spodbuda

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema s toplotno izolacijo, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,230 W/(m2K).

Nadgradnja fasadnega sistema

V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko naložba izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,230 W/(m2K):


Baumit open

Paroprepustni EPS (siv) - 0,032 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 14 cm

Paroprepustni EPS (bel) - 0,039 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 17 cm

Baumit open air - 0,031 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 14 cm

Baumit Star EPS

EPS / Ekspandirani EPS (siv) - 0,032 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 14 cm

EPS / Ekspandirani EPS (bel) - 0,035 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 16 cm

EPS / Ekspandirani EPS (bel) - 0,039 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 17 cm

SilverTherm - 0,031 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 14 cm

Baumit Star Mineral in MineralSchaum

Mineralna volna - 0,035 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 16 cm

Lamele - 0,040 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 18 cm

MineralSchaum - 0,043 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 19 cm

Baumit Pro

EPS / Ekspandirani EPS (siv) - 0,032 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 14 cm

Mineralna volna - 0,035 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 16 cm

EPS / Ekspandirani EPS (bel) - 0,039 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 17 cm

Lamele - 0,040 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 18 cm

SilverTherm - 0,031 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 14 cm

Baumit XS 022

Fenolna pena (XS 022) - 0,020 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 9 cm

Resolution - 0,022 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije 10 cm

Podvojitev izolacije z Baumit Duplex

Pri dodatni toplotni izolaciji Baumit ponuja rešitev. S tehnologijo Baumit Duplex lahko obstoječe toplotnoizolacijske fasadne sisteme nadgradimo skladno s sodobnimi zahtevami. Obstoječi toplotnoizolacijski fasadni sistem tako ne postane nekoristen, temveč še naprej opravlja svojo nalogo. Hiša dobi le še dodatno izolacijo. Obstoječega fasadnega sistema ni potrebno odstraniti in ni dodatnih stroškov za odvoz odpadnega materiala, ukrepi pa so ekonomični in učinkoviti.