star_border

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA: SPLETNA TRGOVINA

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Baumit d.o.o. so sestavljeni v skladu z:

-          Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: ZVPot),
-          Zakonom o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: ZEKom-1) ter
-          Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1)
 
Ti splošni pogoji (v nadaljevanju: SPP) urejajo poslovanje med spletno trgovino Baumit in kupcem.

1. SPLOŠNO O SPLETNI TRGOVINI BAUMIT

S spletno trgovino Baumit upravlja družba:

Baumit d.o.o.
s sedežem: Dobrave 12, 1236 Trzin
matična številka 5859425000, davčna številka: SI 59410825
(v nadaljevanju: Baumit)
 
Družba Baumit je zavezanec za davek na dodano vrednost.
 
Spletna trgovina Baumit je spletno mesto, kjer imajo uporabniki vpogled v maloprodajno ponudbo izbranih izdelkov (barvni vzorci na plošči) podjetja Baumit in kjer lahko izvedejo naročilo barvnih vzorcev (v nadaljevanju: izdelkov) z dostavo na naslov znotraj ozemlja Republike Slovenije.

2. Pomoč uporabnikom, kontaktni podatki

Uporabnik Spletne trgovine Baumit se lahko za pomoč pri spletnem nakupu ali za dodatne informacije o dostavi, reklamaciji ali spletnem naročilu obrne na:

-          elektronski naslov: info@baumit.si,
-          telefonsko številko: 01 236 37 55,
-          pisno na naslov: Dobrave 12, 1236 Trzin.

3. SPLETNO NAROČILO OZ. NAKUP

Trenutek sklenitve pogodbe
Postopek spletnega nakupa je izveden le v nekaj korakih, ki uporabniku omogočajo hiter in preprost način nakupa želenih izdelkov. Prodajna pogodba med Baumit in kupcem je sklenjena v trenutku, ko Baumit kupcu na naslov elektronske pošte, ki ga je kupec sporočil podjetju Baumit, pošlje potrditveno elektronsko sporočilo o potrditvi naročila in/ali statusu naročila.
 
Postopek naročila oz. nakupa
- Po vnosu izdelkov (barvnih vzorcev) v spletno košarico, kupec potrdi izbiro s klikom »NADALJUJ Z NAROČILOM«.
- Prvi korak v spletni blagajni je vnos podrobnosti o plačilu in dostavi.
- V naslednjem koraku kupec potrdi te SPP in klikne »NAPREJ«.
- V zadnjem koraku kupec izbere način plačila, preveri izbrane vnose in izbere  »NADALJUJ S PLAČILOM«.
- Baumit o sklenitvi prodajne pogodbe kupca obvesti na elektronski naslov, ki ga je kupec navedel v prijavi v Spletni trgovini Baumit.

Spletna trgovina Baumit prejme naročilo samo v primeru, če kupec izpolni vse zahtevane podatke in v zadnjem koraku in potrdi naročilo s klikom na gumb »NADALJUJ S PLAČILOM«. 

Spremembe ali zamude pri spletnem naročilu
- V primeru, da želenega izdelka Baumit ne bo mogel pravočasno odpremiti, Baumit kupca o novem dobavnem roku obvesti preko elektronske pošte ali po telefonu.
- V primeru kakršnih koli nejasnosti oz. zagotavljanja kakovostne dobave, Baumit kupca kontaktira preko kontaktne številke ali elektronskega naslova, ki ga kupec navede pri prijavi v Spletni trgovini Baumit. 

Shranjevanje naročil
Vsa naročila se v elektronski obliki nahajajo na sedežu družbe Baumit.
Kupec lahko pridobi kopijo s pisnim zahtevkom po elektronski pošti na naslov info@baumit.si. 

Cene
Vse cene izdelkov so v EUR in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), razen če je jasno opredeljeno drugače. 
Stroške dostave nosi podjetje Baumit in niso zajeti v ceni blaga.

4. NAČIN PLAČILA IN DOSTAVA

Način plačila
V Spletni trgovini Baumit kupec izvede spletno plačilo s plačilno oz. kreditno kartico (MasterCard, Visa, American Express).

V primeru plačila s plačilnimi ali kreditnimi karticami veljajo naslednji pogoji:
- Plačnik (podatki v računu uporabnika) mora biti ista oseba ali organizacija kot je lastnik plačilne kartice.
- Po potrditvi prejema naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen izjemoma z odobritvijo Baumit.

Prevzem blaga
Dostava naročenega izdelka je možna le z dostavo pošiljke. Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije. 

Baumit si pridružuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem naročilo izpolnil bolj učinkovito. 

Kupljen izdelek se Baumit zaveže odposlati najkasneje v roku 10 delovnih dni od dneva potrditve naročila, razen če pri posameznem izdelku ni označeno drugače. V primeru, da Baumit izdelka ne more odposlati v zgoraj navedenem roku, Baumit kupca obvesti o novem dobavnem roku po telefonu ali na elektronski naslov.

Za dostavo in pogoje le te, veljajo pogoji dostavne službe.

Naslov za dostavo
Naročeni artikli bodo poslani na naslov, ki ga je kupec navedel na obrazcu za naročilo. V primeru, da je naslov za dostavo različen od naslova za izdajo računa, mora kupec na obrazcu za naročilo navesti oba naslova. Naročeni izdelki bodo poslani na naslov za dostavo, ki je na obrazcu za naročilo posebej označen.

5. VRAČILA IN STVARNA NAPAKA

Odstop od pogodbe brez razloga
Odstop od pogodbe in vračilo izdelka brez razloga na podlagi 2. točke 5. odstavka 43. č člena ni mogoče, saj naročene izdelke Baumit izdela po navodilu kupca.

Stvarna napaka
Stvarna napaka izdelka je podana v primeru, če:
1. izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo;
2. če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje in jo je izrecno sporočil Baumit;
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

Primernost izdelkov se presoja glede na običajne izdelke enake vrste in ob upoštevanju izjav o značilnostih izdelka Baumit.

Uveljavljanje stvarnih napak
Kupec mora podjetje Baumit d.o.o. o stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le – te, obvestiti v roku 8 dni od prejema naročenega izdelka na naslov info@baumit.si, skupaj z izpolnjenim obrazcem za odstop od pogodbe  z navedbo oz. natančnim opisom stvarne napake in fotografijo izdelka.  

Izdelek je dolžan kupec vrniti najkasneje v roku 14 dni po prejemu izdelka in pod pogojem pravočasnega uveljavljanja stvarne napake skladno s prejšnjim odstavkom the SPP. Šteje se, da kupec pravočasno vrne izdelek, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo, pri čemer mora kupec na poziv Baumit predložiti dokazilo o pravočasnem vračilu izdelka. 

Kupec vrne izdelek le po pošti na naslov: Baumit d.o.o.,  Dobrave 12, 1236 Trzin. Stroške vračila izdelka s stvarnimi napakami, krije Baumit. 

Po ustreznem obvestilu in omogočenem pregledu izdelka bo Baumit:
- izdelek z napako zamenjal z novim brezhibnim izdelkom ali
- povrnil celotni plačani znesek.

O odločitvi o stvarni napaki Baumit kupca obvesti v roku osmih dni od dneva prejema izdelka. 

Vračilo kupnine ter stroškov vračila izdelka bo s strani Baumit izvedeno v roku 14 dni od prejema blaga. Vračilo kupnine se izvede z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva. Baumit ne odgovarja za zamudo z vračilom kupnine, do katere pride na strani kupčevega ponudnika plačilnih storitev.

6. VARNOST IN ZASEBNOST

Varnost
Baumit bo poskrbel, da bodo vsi podatki o kupcih in plačilnih instrumentih v Spletni trgovini Baumit popolnoma varni. Vsi zaupni podatki, ki se prenašajo preko spleta (osebni podatki, podatki o nakupih in številke plačilnih kartic), so ustrezno kodirani, zato jih tretje osebe ne morejo prebrati.

Avtorizacije plačilnih in kreditnih kartic se izvajajo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah.

Varovanje osebnih podatkov
Vsi osebni podatki pridobljeni preko spletne trgovine Baumit bodo obdelani, shranjeni in varovani izključno s strani Baumit, vse skladno z ZVOP-1. Vsi osebni podatki so zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

Osebni podatki pridobljeni v spletni trgovini Baumit se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila. 

6. ODVEZA ODGOVORNOSTI

Vse cene izdelkov in roki njihove dobave so veljavni šele po potrditvi naročila s strani Baumit na naslov elektronske pošte kupca.

Barve vzorcev prikazane v Spletni trgovini Baumit lahko služijo zgolj za orientacijo pri izbiri barve (različne resolucije na ekranih), natančnega ujemanja barv v elektronski obliki v Spletni trgovini Baumit in dobavljenim proizvodom Baumit ne zagotavlja in ne odgovarja za škodo, ki bi iz tega naslova morebiti nastala kupcu. 

7. PRITOŽBE IN SPORI

Vse cene izdelkov in roki njihove dobave so veljavni šele po potrditvi naročila s strani Baumit na naslov elektronske pošte kupca.
 
Barve vzorcev prikazane v Spletni trgovini Baumit lahko služijo zgolj za orientacijo pri izbiri barve (različne resolucije na ekranih), natančnega ujemanja barv v elektronski obliki v Spletni trgovini Baumit in dobavljenim proizvodom Baumit ne zagotavlja in ne odgovarja za škodo, ki bi iz tega naslova morebiti nastala kupcu.

8. VELJAVNOST IN SPREMEMBE SPP

Ti SPP veljajo od 25.3.2022 dalje. Baumit SPP lahko kadarkoli spremeni, pri čemer spremembe veljajo najprej 3 dni po njihovi javni objavi na spletni strani Baumit www.baumit.si  oz. na dan naveden kot začetek veljavnosti spremembe. 

0 Izdelek v košarici