Tehnike polaganja tlakovcev in plošč
star_border

Tehnike polaganja tlakovcev in plošč

Vezani način


Na drenažni beton z drenažno malto na nevezani postelji

Na obstoječi podložni beton 

Na drenažni beton z drenažno malto

Na drenažni beton ali na nevezane nosilne sloje

Proizvodi

Nevezani način na nevezanem nosilnem sloju


Na nevezan nosilni sloj za betonske ali kamnite tlakovce in plošče

Proizvod

Pri dimenzioniranju in izvedbi je potrebno upoštevati navodila na tehničnih listih, pripadajočih smernicah in standardih (npr. ÖNORM B 2214 in RVS 08.18.01).

0 Izdelek v košarici