Malte za zidanje Baumit - rešitve
star_border

Malte za zidanje

  • prihranek časa in denarja
  • kakovost zagotavlja varnost
  • homogene mešanice

Malta je gradbeni material iz veziva (npr. apno ali cement), agregata zrnavosti največ 4 mm in občasno dodatkov, v katerega se doda voda. Strdi se kot posledica kemične reakcije veziva in vode. Zaradi različnih tlačnih trdnosti in toplotno izolacijskih vrednosti jih lahko uporabljamo individualno, za vsak primer posebej.

Klasična malta

Moderne malte za zidanje niso več primerljive s klasičnimi maltami, ki jih ročno zmešamo na gradbišču. Zaradi ključnih lastnosti vgrajevanja se razlikujejo tudi od malt za ometavanje. Večina današnjih malt za zidanje je tovarniško zmešanih suhih maltnih mešanic. Različni proizvajalci so ob upoštevanju izkušenj glede lastnosti in vgrajevanja izboljšali sestavo mešanic in jih tako prilagodili namenu uporabe.

Baumit MauerMörtel 50 | MM 50
Pripravljena malta za zidanje, iz skupine malt M5, za normalne statične obremenitve (za zidanje s toplotnoizolacijskimi zidaki je priporočljiva uporaba ThermoMörtel 50).

Izolacijska malta

Toplotnoizolacijska malta se uporablja za zidanje z izolativnimi zidaki. Pomembna je za preprečevanje neželenih toplotnih mostov na območju fug med zidaki. V masivnih zidanih stenah je veliko fug, kjer se pogosto pojavljajo konstrukcijske napake, zaradi različne toplotne prevodnosti malte in zidakov.

Baumit ThermoMörtel 50
Pripravljena toplotnoizolacijska malta skupine M5. Malta s perlitom za zidanje s  toplotnoizolacijskimi zidaki pri normalnih statičnih obremenitvah. Toplotna prevodnost: λ = 0,18 W/mK.

Tankoslojna malta

Tankoslojno malto uporabljamo za zidove, kjer sta pomembni visoka dimenzijska natančnost in enakomernost. Malta je manj trdna kot opeka ali zidaki, zato so tankoslojno zidani zidovi bistveno močnejši kot klasično zidani, za katere uporabljamo debeloslojno tehniko (klasična ali lahka malta).

Baumit PorenbetonKleber White | PlanoFix White
Belo mineralno praškasto lepilo za zidanje zidakov iz porobetona. Ni primerno za fasadne sisteme.

Baumit PorenbetonKleber | PlanoFix
Mineralno praškasto lepilo za zidanje zidakov iz porobetona. Ni primerno za fasadne sisteme.

Klinker malta

Vidne pozidave vedno izvedemo s polnimi stiki v enem delovnem koraku. Če je potreben vidni stik, ga lahko zaključimo s posebnim orodjem ali na primer kosom stare cevi za vodo, da je stik na zunanji strani zapolnjen in enakomeren.

Baumit KlinkerMörtel
Pripravljena malta z vsebnostjo trasa, skupina malt M5, za normalne statične obremenitve. Posebej za izvedbo vidnih pozidav. Zrnavost 2 mm.

0 Izdelek v košarici