Fasada iz ekspandiranega  polistirena (EPS) – izdelava korak za korakom
star_border

Fasada iz ekspandiranega polistirena (EPS) – izdelava korak za korakom

Pri izvedbi kontaktnega fasadnega sistema je potrebno upoštevati projektno dokumentacijo, veljavne standarde, smernice in tehnične liste.

Glej tudi:


Potek dela – korak za korakom

Pritrjevanje profila za podzidek

1. Podlaga: Podlaga mora biti dovolj ravna, ± 10 mm/m. Večje neravnine izravnamo z ometom ali z uporabo izolacijskih plošč različnih debelin. Profil za podzidek pritrdimo na podlago s pomočjo pritrdilnega kompleta Baumit MontageSet na razdalji ca. 30 cm. Med izvedbo redno kontroliramo, da je profil za podzidek nameščen horizontalno.

Lepljenje izolacijskih plošč

2. Lepljenje izolacijskih plošč: Na plošče nanesemo lepilo, linijsko po robovih in točkovno v sredini. Ob robovih plošče nanesemo ca. 5 cm širok pas lepila, na sredino pa nanesemo 3 za dlan velike kepe. Paziti moramo, da so plošče položene ravno. Fug se izogibamo. V primeru dovolj ravne podlage se lepilo lahko nanaša tudi po celotni površini z nazobčano gladilko.

Zapolnitev fug

3. Zapolnitev fug: Fuge, do širine 5 mm, med izolacijskimi ploščami zapolnimo z Baumit FüllSchaum B1 po celotni debelini izolacijske plošče. Fuge s širino več kot 5 mm niso dovoljene. Minimalna širina, dovoljena za uporaba ostankov toplotne izolacije, je 15 cm (razpršeno po celotni površini in ne na vogalih objekta ali odprtin).

Brušenje izolacijskih plošč

4. Brušenje izolacijskih plošč: Ko se uporabljeno fasadno lepilo posuši, obrusimo izolacijske plošče iz polistirena, da odstranimo manjše nepravilnosti in izbokline.

Sidranje izolacijskih plošč

5. Sidranje izolacijskih plošč: Minimalno 24 ur po lepljenju izolacijskih plošč lahko plošče sidramo. Število sider je min. 6 kom/m2. Za eliminacijo toplotnih mostov uporabimo Baumit StarTrack sidra oz. sidra, ki se namestijo pred lepljenjem izolacijskih plošč.

Vgradnja profilov in vogalnikov

6. Vgradnja profilov in vogalnikov: Pred izvedbo armirnega sloja na fasadi je potrebno z namenskimi profili in fasadnim lepilom obdelati vse vogale, premostitve, dilatacije in ojačitve.

Ojačitev vogalov odprtin

7. Ojačitev vogalov odprtin: V vogalih odprtin je potrebno, za prenos poševnih strižnih napetosti, vgraditi dodatne diagonalne ojačitve dimenzij min. 20 x 40 cm. Ojačitve so nameščene pod kotom 45°.

Nanašanje fasadnega lepila z zobato gladilko

8. Osnovni omet: Fasadno lepilo nanesemo z zobato gladilko (globina zob 8 - 10 mm) na izolacijske plošče.

Polaganje mrežice v svež omet

9. Osnovni omet: V svež omet položimo mrežico iz steklenih vlaken. Prekrivanje armirne mrežice mora znašati min. 10 cm. Z nerjavečo gladilko potisnemo armirno mrežico v lepilo. 

Prekrivanje vtisnjene mrežice z lepilom

10. Osnovni omet: Vtisnjeno mrežico prekrijemo z lepilom »sveže na sveže«. Nazivna debelina armirnega sloja mora biti min. 3 mm. Mrežica mora biti vsaj 1 mm (na stikih vsaj 0,5 mm in max. 3 mm) prekrita z lepilom.

Premaz površine z osnovnim premazom

11. Osnovni premaz: Po strditvi osnovnega ometa (min. 3 do 5 dni, odvisno od vrste uporabljenega fasadnega lepila), celotno površino premažemo z osnovnim premazom Baumit PremiumPrimer ali UniPrimer.

Nanos fasadnega ometa

12. Zaključni fasadni omet: Fasadni omet nanesemo na podlago z nerjavečo kovinsko gladilko in nato s plastično gladilko strukturiramo.

0 Izdelek v košarici