Baumit DehnfugenProfil E-Form

dilatacijski profil

Dilatacijski profil s privarjeno mrežico za izvedbo tesnih fasadnih dilatacijskih fug na ravnih površinah. Širina fuge od 5 do 25 mm.

Baumit DehnfugenProfil E-Form
0 Izdelek v košarici