Baumit MPA 35 L

apneno-cementni lahki omet

Apneno-cementni osnovni omet z lahkimi dodatki za strojno in ročno nanašanje, za zunaj in znotraj. Priporočljiva je uporaba na visokoizolativnih pozidavah. Zrnavost 1 mm.

  • lahek

  • primeren za strojno nanašanje

  • za visokoizolativne pozidave

Pri strojnem nanosu obrizg ni potreben (razen na betonu in porobetonu,upoštevamo tudi navodila proizvajalcev zidakov). Nanašamo z ustreznimi stroji za strojno nanašanje.

Različice proizvodov

Pakiranje
kg vreča
Difuzijska upornost prehodu vodne pare
ca. 5 / 20 (tabelarična vrednost SIST EN 1745)
Gostota suhega materiala
ca. 1200 kg/m³
Max. debelina
30 mm (pri enoslojnem nanosu)
Reakcija na požar
A1
Poraba
ca. 10 - 12 kg/m²/cm
Izdatnost
ca. 1.1 - 1.25 m²/vreča pri debelini 2 cm
Potrebna količina vode
ca. 6 - 6.5 l/25 kg
Odtržna trdnost
≥ 0.5 N/mm² = slika loma B
Toplotna prevodnost
≤ 0.39 W/mK (tabelarična vrednost SIST EN 1745)
Tlačna trdnost po 28 dneh
> 2.5 N/mm² CS II
Debelina ometa
min. 20 mm
Difuzijska upornost prehodu vodne pare
ca. 5 / 20 (tabelarična vrednost SIST EN 1745)
Gostota suhega materiala
ca. 1200 kg/m³
Max. debelina
30 mm (pri enoslojnem nanosu)
Reakcija na požar
A1
Poraba
ca. 10 - 12 kg/m²/cm
Odtržna trdnost
≥ 0.5 N/mm² = slika loma B
Toplotna prevodnost
≤ 0.39 W/mK (tabelarična vrednost SIST EN 1745)
Tlačna trdnost po 28 dneh
> 2.5 N/mm² CS II
Debelina ometa
min. 20 mm
Baumit MPA 35 L
star_border