star_border

Naša vizija
"Želimo, da bi vsi ljudje bivali v zdravem, energijsko varčnem in lepem domu."

Zdravo, energetsko učinkovito in lepo domovanje lahko bistveno izboljša kakovost našega bivanja. Štiri stene vsakega doma morajo družini nuditi varen pristan. Med njimi se sprostimo ter se napolnimo z energijo, ki jo potrebujemo za uspešno premagovanje vsakodnevnih ovir.

Filozofija

Nadzorovanje kakovosti in varovanje okolja sta že desetletja trdno zasidrani v filozofija Baumit podjetij, kar se posledično odraža v vseh izdelkih.

Osnove našega upravljanja so zasnovane v želji po doseganju ekonomskih in ekoloških ciljev. Odločeni smo, da skrbimo za smotrno in trajnostno uporabo naravnih virov, za čim manjšo porabo energije in emisij, ter za optimizacijo porabe surovin in energije.

Kakovost

»Baumit je v gradbeništvu sopomenka za kompetentnost, za moderne, najbolj kakovostne izdelke, za dinamična, inovativna podjetja, ter za oglaševanje, ki se osredotoča na prihodnost!«
Friedrich Schmid & Dieter Kern, 1988

Široka paleta kakovostnih izdelkov, zanesljiva storitev in močna blagovna znamka prinašajo kupcem zadovoljstvo in zagotavljajo uspešen poslovni rezultat.

Ker želimo, da so naše stranke kar najbolj zadovoljne s končnim izdelkom, svoje poslovne partnerje na Baumit akademijah redno seznanjamo o novostih in jih izobražujemo o najboljših praksah gradnje.

Inovacije

Oddelek za raziskave in razvoj predstavlja jedro našega delovanja. To je kraj, kjer ideje prihodnosti razvijemo in jih pripravimo za uporabo na trgu.

Odgovornost

Premišljeno ravnanje z naravnimi viri je vedno v središču našega proizvodnega procesa. Varovanje okolja je v Baumitovem poslanstvu zasidrano že desetletja.

Naš najvišji cilj je razvoj novih konceptov in izdelkov, s katerimi zmanjšujemo porabo energije in izpuste škodljivih plinov. Primer tovrstnih izdelkov so fasadni sistemi Baumit.

Vračilo embalaže

Vso odpadno embalažo naših proizvodov lahko brezplačno oddate na prevzemnih mestih nekomunalnih odpadkov partnerjev podjetja Unirec. Oglejte si vse lokacije kam oddati odpadno embalažo!
Ob oddaji navedite številko pogodbe 973-ZAV/2015, ali pa preprosto povejte, da gre za embalažo podjetja Baumit.

Preberite si:

Navodila za oddajo odpadne embalaže

Skupaj si prizadevamo za lepše in čistejše okolje