Blog: Devet temeljnih dejavnikov, ki vplivajo na naše zdravje v  bivalnih prostorih
star_border

Devet temeljnih dejavnikov, ki vplivajo na naše zdravje v  bivalnih prostorih

Kako stavbe vplivajo na zdravje stanovalcev je pereče vprašanje in osnova številnih raziskovanj. Strokovnjaki z vedno novimi podatki dokazujejo, kako pomemben je kakovosten bivanjski prostor. Na harvardski fakulteti za javno zdravje (Harvard T.H. Chan School of Public Health) so leta 2018 znova odprli Center za podnebje, zdravje in svetovno okolje (Center for Climate, Health, and the Global Environment) ter predstavili nova partnerstva in novega direktorja pobude za zdrave stavbe, dr. Joseph Allen-a. Ekipa pobude, ki deluje pod sloganom »izboljšajmo življenje vseh ljudi, v vseh stavbah, povsod in vsak dan«, raziskuje, kako današnje zgradbe vplivajo na zdravje, storilnost in počutje ljudi ter kako jih načrtovati v prihodnosti, da bomo v njih živeli bolj zdravo.

Da bi izsledke raziskave približali javnosti zunaj akademskega sveta, je ekipa pobude za zdrave stavbe izdala seznam preprostih temeljev za boljše bivanje v njih.

Na seznamu je devet temeljev, dejavnikov:

1. Prezračevanje

Priporočene vrednosti za dovajanje svežega zraka je treba doseči ali preseči. Obtočni ali zunanji zrak je treba filtrirati, da se učinkovito odstranijo nanodelci. Dovod zunanjega zraka naj bo odmaknjen od prometnih izpustov.

2. Kakovost zraka

Uporaba materialov in pohištva z nizko vrednostjo hlapnih organskih spojin (HOS). Vdiranje hlapov je treba omejiti, zračno vlago pa stabilizirati zaradi uravnavanja vonjav.

3. Temperatura

Toplotne razmere morajo zagotavljati udobje, zračna vlaga in temperatura pa morata biti ves dan stalni oz. brez večjih nihanj.

4. Vlaga v stenah

Treba je uvesti redne preglede za odkrivanje morebitnih virov vlage in nabiranja kondenzata znotraj stavbe.

5. Prah in škodljivci

Površine je treba redno čistiti in sesati. Pred škodljivci se je treba zaščititi s preventivnimi ukrepi, denimo z zatesnitvijo vstopnih točk, preprečevanjem kopičenja vlage in takojšnjim odnašanjem odpadkov.

6. Varnost in zaščita

Zadostna razsvetljava, videonadzor, protokoli za poročanje o dogodkih, pripravljenost za ukrepanje ob požaru in vzdrževanje načrta evakuacije lahko omilijo ali preprečijo nevarnosti, ki se lahko pojavijo v stavbi.

7. Kakovost vode

Kakovost vode je treba redno preskušati, vodovod vzdrževati skladno z ustreznimi standardi in uporabljati čistilni sistem, ki preprečuje okuženje vode. Z ustreznimi ukrepi je treba preprečiti zadrževanje vode v ceveh.

8. Hrup

Treba se je zaščititi pred zunanjim hrupom in z ustreznimi ukrepi uravnavati notranji hrup. Hrupna kulisa mora biti pod 35 decibelov, odmevni čas pa pod 0,7 sekunde.

9. Osvetlitev in pogled

Vsi delovni in bivalni prostori morajo imeti neposreden pogled na zunanja okna. Osvetlitev delovnega mesta mora biti zadostna in s čim več naravne svetlobe, vendar brez bleščanja.


Mnoge od zgoraj navedenih »temeljev« lahko dosežemo s smotrnim načrtovanjem gradnje ali prenove hiše. Z izborom ustreznih gradbenih materialov in načina gradnje se lahko izognemo mnogim  posledicam, ki vplivajo tudi na zdravje stanovalcem.

In za zaključek, pobuda za zdrave stavbe poudarja, da ne smemo pozabiti na »aktiven dizajn«, še posebej pri snovanju poslovnih stavb. V stavbo naj bodo vključeni elementi oblikovanja, ki spodbujajo dejavnosti, kot so enostavno dostopna stopnišča in rekreacijske površine. Poskrbite za ergonomsko opremo, ki minimizira nelagodje in omeji razvoj kroničnih telesnih poškodb. Upoštevajte smernice varstva pri delu za varno delovno okoljo.


Zdravo bivanje ni mit.


Vir: The Harvard Gazette

0 Izdelek v košarici