star_border

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA NAGRADNEGA NATEČAJA "NAJBOLJ IZVIRNA UPORABA VEDER BAUMIT"

Organizator nagradnega natečaja
Organizator nagradnega natečaja je podjetje Baumit d.o.o., Zagrebška ulica 1, 1000 Ljubljana. Tehnično izvedbo natečaja zagotavlja Madwise, družba za komunikacije, d.o.o., Tržaška cesta 2, 1.000 Ljubljana, v nadaljevanju agencija.

Čas trajanja nagradnega natečaja
Nagradni natečaj poteka od vključno 2. 11. 2022 do vključno 14. 11. 2022.

Namen nagradnega natečaja
Namen nagradnega natečaja je promocija organizatorja in njegove blagovne znamke Baumit.

Pogoji sodelovanja
Na natečaju lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe za sodelovanje potrebujejo pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Na natečaju ne morejo sodelovati zaposleni in pogodbeni partnerji podjetja Baumit d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja. 

Natečaj poteka na strani Baumit Slovenija na družbenem omrežju Facebook. Za sodelovanje na natečaju se šteje, če oseba pod ustrezno začetno objavo organizatorja doda svojo fotografijo v skladu s temo natečaja.

Vsak udeleženec lahko na natečaju sodeluje le v svojem imenu in z največ tremi fotografijami.

Z oddajo svoje fotografije udeleženec natečaja potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji nagradnega natečaja ter jih v celoti sprejema.

Natečaj ni povezan s platformo Facebook oziroma podjetjem Meta Platforms Inc. Slednje ni organizator, soorganizator, tehnični izvajalec ali pokrovitelj natečaja. Edini organizator natečaja je podjetje Baumit d.o.o.

Tema natečaja
Tema natečaja je “Najbolj izvirna uporaba vedra Baumit”. Fotografije, bodo po mnenju organizatorja niso skladne s temo natečaja ali žaljive, neprimerne ali drugače neustrezne, bo organizator odstranil ter jih ne bo upošteval pri izboru.

Avtorske pravice in uporaba fotografij
Sodelujoči z udeležbo na natečaju izjavlja, da je edini in izključni imetnik avtorskih pravic na posredovani fotografiji. Hkrati s posredovanjem fotografije jamči, da s fotografijo ne krši nobenih avtorskih in drugih pravic tretje osebe.

V primeru kršitve ali spora o avtorskih ali sorodnih pravicah, nosi izključno odgovornost udeleženec, ki je posredoval fotografijo.

Z udeležbo na natečaju udeleženec kot avtor fotografije na organizatorja brezpogojno prenese izključno ter časovno, prostorsko in medijsko neomejeno pravico do uporabe fotografije v promocijske namene, brez nadomestila avtorju.

Če so na fotografiji prepoznavne tretje osebe, udeleženec jamči, da ima izrecno soglasje teh oseb ali njihovega zakonitega zastopnika (če gre za mladoletne osebe) za uporabo te fotografije na nagradnem natečaju ter za promocijske namene organizatorja. Organizator je upravičen do uporabe lastne podobe oseb na fotografiji brez posebnega nadomestila, za morebitne zahtevke teh oseb pa v celoti odgovarja udeleženec natečaja.

Izbor zmagovalnih fotografij in podelitev nagrad
Med udeleženci bo organizator po lastni presoji izbral 3 nagrajence, ki bodo prejeli vsak po en brezrokavnik z logotipom blagovne znamke Baumit. Vrednost nagrade je nižja od 40 evrov, zato ta ni predmet obdavčitve.

Izbor nagrajenih fotografij bo 15. 11. 2022 opravila 2-članska žirija, ki jo sestavljata član organizatorja in član agencije. Pri izboru zmagovalnih fotografij bodo upoštevani naslednji kriteriji:

-        izvirnost uporabe praznih veder Baumit;
-        sporočilnost in tehnična dovršenost fotografije;
-        estetska merila, kot so kompozicija, osvetlitev, barve, ipd..

Nagrajenci bodo najkasneje 16. 11. 2022 objavljeni na Facebook strani Baumit Slovenija. O prevzemu nagrade bodo obveščeni prek zasebnega sporočila na platformi Facebook, zato udeležence prosimo, naj v nastavitvah omogočijo prejemanje zasebnih sporočil tretjih oseb.

Če nagrajenec do 30. 11. 2022 ne prevzame nagrade, se šteje, da se ji odpoveduje. Neprevzetih nagrad organizator ni dolžan podeliti drugim udeležencem.

Osebni podatki
Udeleženci soglašajo, da sme organizator javno objaviti njihovo ime, priimek in kraj bivanja za namen javne objave rezultatov natečaja in podelitve nagrad.

Organizator za izvedbo natečaja zbira in obdeluje le tiste osebne podatke, za katere je udeleženec omogočil javni prikaz na platformi Facebook. 

Šele v primeru, da se fotografija udeleženca uvrsti med nagrajene, bo organizator avtorja oziroma udeleženca kontaktiral prek zasebnega sporočila ter ga prosil za posredovanje naslednjih osebnih podatkov: ime, priimek, naslov, telefonska številka. Ti podatki bodo uporabljeni izključno za pošiljanje oziroma prevzem nagrade.

Splošna določila
Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru nedelovanja ali nepravilnega delovanja platforme Facebook ter ni odgovoren, če udeleženec iz kakršnegakoli razloga ne more dostopati do Facebook strani Baumit Slovenija ali sodelovati na nagradnem natečaju.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev.

Organizator sme brez obveznosti do sodelujočih prekiniti ali predčasno zaključiti nagradni natečaj, če njegova izvedba ni več mogoča zaradi razlogov, na katere nima vpliva.

Ti splošni pogoji nagradnega natečaja veljajo od 2. 11. 2022 dalje.

Baumit d.o.o.

0 Izdelek v košarici